Το παραμάγαζο της ΑΕΠΙ έδινε 52.000 ευρώ το μήνα μισθό στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

wpid-wp-1486714067514.jpeg

Απίστευτη μπίζνα!

H περίφημη ΑΕΠΙ, η οποία είχα τσακίσει στα πρόστιμα ακόμη και το ράφτη της γειτονιάς εάν είχε τραντζίστορ και δεν της πλήρωνε πρόστιμα δίνει μισθό 52.000 ευρώ το μήνα για τον διευθύνοντα σύμβουλο-δηλαδή 635.565 ευρώ το χρόνο!!! Την αποκάλυψη κάνει το TVXS.

Μισθός 635.565 ευρώ το χρόνο για τον διευθύνοντα σύμβουλο, ετήσιος μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ που έφτανε τα 466.266 ευρώ, αδιανέμητα δικαιώματα στους δημιουργούς ύψους 42 εκ. ευρώ και παράνομα δάνεια προς μέλη του ΔΣ είναι ορισμένα από τα συγκλονιστικά στοιχεία που φέρνει στο φως το πόρισμα του ελέγχου, που διεξήχθη προσφάτως, για λογαριασμό του ΥΠΠΟ για την εταιρεία ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας).
Σταχυολογήσαμε ενδεικτικά στοιχεία που φανερώνουν το μέγεθος του σκανδάλου και θα επανέλθουμε σύντομα με επόμενο ρεπορτάζ.

Η εταιρεία ΕΥ βάσει διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο ΟΠΙ έπειτα από εντολή του Υπ. Πολιτισμού επί υπουργίας Νίκου Ξυδάκη, ανέλαβε το έργο του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ τον Αύγουστο του 2015.
Να θυμίσουμε πως μέχρι και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η εταιρεία δεν μπορούσε να ξεκινήσει τις εργασίες της καθώς η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι σταμάτησε το έργο του ελέγχου και ξεκίνησε ξανά μετά το πρόστιμο στην εταιρεία από το Υπ. Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή.

Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου. Ο έλεγχος αφορά στην Περίοδο 2011-2014.

Οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν την ύπαρξη αρνητικών κεφαλαίων ύψους 19,9 εκ. ευρώ που αποδεικνύει την αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, καθώς και το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις) είναι μικρότερο του συνόλου των υποχρεώσεων.

Μισθοί

Το πόρισμα διαπιστώνει επίσης ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011 – 2014 συνολικού ύψους 11.3 εκ.
Τα σημαντικότερα έξοδα για την Περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολόγιου ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ.

Να σημειώσουμε πως μόνο ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου το 2011 ανερχόταν στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ το μήνα) ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 το χρόνο! Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών ΔΣ για το 2011 ανέρχονται 1.900.000 ευρώ ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ.

Να προσθέσουμε πως τα μέλη του ΔΣ έπαιρναν επίσης χρήματα εκτός μισθοδοσίας από το 2011-2014 ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προσθέστε και την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του ΔΣ

Χρήματα που δεν διατέθηκαν για ανθρωπιστικούς σκοπούς και αδιανέμητα

Να θυμίσουμε κάπου εδώ πως η εταιρεία εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.

Για την περίοδο 2011-2014 η εταιρεία έχει παρακρατήσει 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα συνολικού ύψους 1,6 εκ. με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο μέρος του εν λόγω ποσού 1,2 εκ. αφορούσε εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της εταιρείας οι οποίες πραγματοποιούνται από υπάλληλους της εταιρείας.

Το πόρισμα αναφέρει στοιχεία για τα αδιανέμητα δικαιώματα, ποσά που έχει εισπράξει αλλά δεν έχουν αποδοθεί. Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. (την 31-12 – 2014) περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.

Δάνεια

Ένα άλλο σκανδαλώδες σημείο του πορίσματος είναι αυτό που αφορά στα δάνεια που χορηγεί η εταιρεία σε μέλη του ΔΣ.

Η εταιρεία χορήγησε δάνειο τον Ιανουάριο του 2014 στον γ. διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται.

Η ΑΕΠΙ φέρεται να χορηγεί επίσης δάνεια στο προσωπικό, αλλά και συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας. Δίνει προκαταβολές σε δικαιούχους που συμψηφίζονται με τις μελλοντικές αποδοχές τους. Από την εργασία που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προκαταβολές σε μέλη που παραμένουν ακίνητες και δεν έχουν συμψηφιστεί με αντίστοιχες αμοιβές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Υπάρχουν δημιουργοί δηλαδή που έχουν πάρει προκαταβολές μέρος των οποίων όμως δεν παρακρατείται μετά από τις αμοιβές τους.

Ακίνητα

Η αξία των ακινήτων της ΑΕΠΙ ανέρχεται στα 9 εκ ευρώ. Δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός για την ανέγερση του δευτερου κτίριου. Ζητήθηκαν άλλα έγγραφα σχετικά αλλά η εταιρεία δεν τα έδωσε. Η ΑΕΠΙ επίσης δεν έδωσε το πλήθος των τιμολογίων που ζητήθηκαν για τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Κατά την Περίοδο 2005-2007 η εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους 9 εκ. ευρώ

Σε όλα αυτά προσθέστε προκαταβολές σε προμηθευτές για τις οποίες η ΑΕΠΙ δεν έχει παραλάβει τιμολόγια είτε αυτά χάθηκαν καθώς και ότι εταιρεία δεν είχε καταλογίσει αποσβέσεις για τα πάγια ενσώματα στοιχεία ες και τη χρήση του 2014 , συνολικού ύψους 1.8 εκ.

Μαϊμού εταιρία κόβει τιμολόγια με το Υπουργείο Πολιτισμού, τις φορολογικές και δικαστικές αρχές να συνεργούν.
Σε σκάνδαλο πρώτου μεγέθους εξελίσσονται οι πρακτικές της ΑΕΠΙ με το Υπουργείο Πολιτισμού να σφυρίζει αδιάφορα και την ελληνική δικαιοσύνη να νομιμοποιεί ανύπαρκτη εταιρία στην Ελλάδα.

Ενώ η ΑΕΠΙ έχει μετακομίσει στην Κύπρο και πλέον δεν υφίσταται ως εταιρική οντότητα στην Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζεται ως υπαρκτή εταιρία στη χώρα μας κόβοντας ακόμα τιμολόγια με το ελληνικό ΑΦΜ.

Ειδικότερα, η εταιρία ενώ δια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας στην Κύπρο και ήδη λειτουργεί στην Κύπρο εμφανίζεται να συγκάλεσε νέα Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση να μετακομίσει στην Κύπρο.

Όμως μια τέτοια Γενική Συνέλευση δεν υφίσταται πρακτικά καθώς η εταιρία δεν υπάρχει ως οντότητα στην Ελλάδα και το ΔΣ έχει παραιτηθεί.

Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένα ΔΣ που δεν υπάρχει και μια εταιρία που επίσης δεν υπάρχει να πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση.

Και δεν υπάρχει γιατί ακόμα και σήμερα η εταιρία λειτουργεί κανονικά στην Κύπρο και εφ’ όσον θα επιθυμούσε να επανεγκατασταθεί στην Ελλάδα θα έπρεπε να είχε συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην Κύπρο, να είχε διαγραφεί από το μητρώο εταιριών της Κύπρου και να είχε εγγραφεί εκ νέου στο ΓΕΜΗ.

Το τελευταίο άλλωστε έχει τεράστιες ευθύνες καθώς κωλυσιέργησε να προχωρήσει στη διαγραφή της ΑΕΠΙ από τα μητρώα του.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς συμβαίνει με την ΑΕΠΙ αρκεί αναφερθεί το ακριβώς έχει γίνει έως σήμερα με την εταιρία και που πιστοποιεί την αφασία του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρμόδιων φορολογικών και δικαστικών αρχών.
Ειδικότερα, την 31-3-2016 παμψηφεί» η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΑΕΠΙ ΑΕ» αποφασίζει:

1. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Ελλάδα στην Κύπρο και απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, προσδιορισμός του νέου εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας και έγκριση καινούργιου ονόματος για την συνέχιση της εταιρείας στην Κύπρο.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας βάσει των νόμων της κυπριακής δημοκρατίας

3. Αποδοχή παραίτησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και αποδέσμευση αυτών σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέχρι την ημέρα μεταφοράς – διορισμός νέων διευθυντών

4. Αποδοχή παραίτησης των ορκωτών ελεγκτών της εταιρείας και αποδέσμευση αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς

5. Επιβεβαίωση από τους μέτοχους της εταιρείας

6. Εκχώρηση εξουσιών και διορισμός πληρεξούσιου,

Στις 6-5-2016 ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής της εταιρείας με την μορφή Κυπριακής Εταιρείας και την επωνυμία «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» στο Τμήμα Εφόρου Εταιριών της Κύπρου και χορηγείται βεβαίωση στην εταιρεία ότι συνεχίζει την δραστηριότητά της στην Κύπρο.

Την εν λόγω βεβαίωση όφειλε η «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» να προσκομίσει στο ΓΕΜΗ, την Δ.Ο.Υ. και λοιπές Ελληνικές Αρχές για την διαγραφή της από τα ελληνικά Μητρώα.

Στις 30-5-2016 το ανύπαρκτο Διοικητικό Συμβούλιο της μη υπάρχουσας πλέον εταιρείας «ΑΕΠΙ ΑΕ» συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιείται την 10-6-2016 και αποφασίζει την ακύρωση όλων των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 31-3-2016, δηλαδή την παραμονή της Εταιρείας στην Ελλάδα.

Είναι ευνόητο ότι η διαδικασία επιστροφής της οντότητας που δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην Κύπρο αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των εταίρων της «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» η οποία είναι καθολική διάδοχος της «ΑΕΠΙ ΑΕ» στην οποία συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα (πατέρας, μητέρα και γιός Ξανθόπουλοι)

Την 5-8-2016 γίνεται υποβολή από τρίτο ενδιαφερόμενο οριστικής διαγραφής της «ΑΕΠΙ ΑΕ» από το ΓΕΜΗ η οποία κοινοποιείται σε όλους τους αρμοδίους φορείς.

Το ΓΕΜΗ αδρανεί και υποβάλει ερωτήματα στην Κόπρο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει την Γενική Διεύθυνση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

Οι Κύπριοι απαντούν τυπικά με απλή αναφορά των διατάξεων του ισχύοντος νόμου τους κατά τον οποίο η «ΑΕΠΕΙ ΑΕ» αποτελεί εταιρεία συνεχίζουσα την δραστηριότητά της στην Κύπρο ως «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» ενώ το Υπουργείο απαντά με καθυστέρηση την 21-10-2016 ότι η «ΑΕΠΙ ΑΕ» ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Όμως, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών καθυστέρησε να προχωρήσει στην διαγραφή της ΑΕΠΙ αδικαιολόγητα με την υποβολή ερωτημάτων για τα αυτονόητα.

Την 19-9-2016 πρώην οι μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» και νυν εταίροι της Κυπριακής «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ» ανακαλύπτουν έναν απίθανο τρόπο «επιστροφής τους» στην Ελλάδα και καταθέτουν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της «ΑΕΠΙ ΑΕ» (με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση της Γ.Σ. της 31-3-2016 και να ισχύσει η ανυπόστατη απόφαση που ελήφθη από την Γ.Σ. της 10-6-2016 ώστε να φέρεται ότι παραμένει η ανύπαρκτη εταιρεία στην Ελλάδα.

Η βάση της αγωγής στηρίζεται στο γεγονός ότι την 31-3-2016 οι ενάγοντες πρώην μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» όταν ψήφισαν θετικά και ομόφωνα για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Κύπρο, για την έγκριση του Ιδρυτικού Καταστατικού προσαρμοσμένο στο κυπριακό δίκαιο και για την αποδοχή της παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, «τελούσαν σε πλάνη ως προς τις έννομες συνέπειες της ψήφου τους, η οποία συντέλεσε και στη λήψη των ως άνω αποφάσεων που δεσμεύουν εκ του νόμου και αποτελούν και αποφάσεις του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα είχαν πλανηθεί ότι η μεταφορά της έδρας δια τροποποιήσεως του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας δεν θα είχε ως άμεση συνέπεια την διαγραφή της Εταιρείας από τα Μητρώα στην Ελλάδα… πράγμα το οποίο ουδέποτε επιθυμούσαν, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη ότι επέρχονται σε αυτούς συνέπειες που αφορούν και την περιουσία και το μέτρο της ευθύνης των».

Εν συνεχεία την 29-9-2016 στο δικηγορικό γραφείο Δικηγορικής Εταιρείας «ΚΦ ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» γίνεται η περίφημη απόπειρα εξωδικαστικής επίλυση της διαφοράς.
Στην απόπειρα αυτή ανύπαρκτη εταιρεία «ΑΕΠΙ ΑΕ» εκπροσωπήθηκε από το μη υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο με εξουσιοδότηση μέσω πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Γιαννοπούλου από τον δικηγόρο Γεώργιο Δημητρακόπουλο) και «οι ενάγοντες» πρώην μέτοχοι της «ΑΕΠΙ ΑΕ» και νυν εταίροι της «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ», Πέτρος Ξανθόπουλος ( το 2%), Δημήτριος Ξανθόπουλος (το 30%) και Παγώνα Ξανθοπούλου (το 68%) οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Θεμιστοκλή Κλουκίνα με ειδικά πληρεξούσια που είχαν συνταχθεί από το συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανάσιο Δράγιο.

Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΕΠΙ ΑΕ» το οποίο παραιτήθηκε αύτανδρο την 31-3-2016 και η παραίτησή του έγινε αποδεκτή με την ομόφωνη απόφαση των «εναγόντων» και την 6-5-2016 υποκαταστάθηκε οριστικά από τους διορισθέντες Διευθυντές και το Εγγεγραμμένο Γραφείο ως Γραμματέα της Κυπριακής εταιρείας «ΑΕΠΙ ΛΙΜΙΤΕΔ», απαρτίζονταν από τους Πέτρο Τριπολίτη ως Πρόεδρο, Πέτρο Ξανθόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Δημήτριο Ξανθόπουλο και Γεώργιο Κρίπα ως Μέλη.

Και εδώ αρχίζει ο απόλυτος παραλογισμός.
Ο Πέτρος και ο Δημήτριος Ξανθόπουλος ήταν ταυτόχρονα «ενάγοντες» και «εναγόμενοι» εκπροσωπούντες την ανύπαρκτη εταιρεία «ΑΕΠΙ ΑΕ».

Το χειρότερο όμως είναι ότι βρέθηκε Έλληνας δικαστής που επικύρωσε το πρακτικό ενός προσυμφωνημένου «Συμβιβασμού», το οποίο υπέχει θέση δικαστικής απόφασης και έδωσε την δυνατότητα σε μια ανυπόστατη εταιρεία την «ΑΕΠΙ ΑΕ» να εμφανίζεται ως διάδικος ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να καταθέτει Αίτηση Εκούσιας Διαδικασίας κατά του Επιμελητηρίου Αθηνών με αίτημα την καταχώρηση της ανυπόστατης απόφασης μια καθόλα άκυρης Γενικής Συνέλευσης την 10-6-2016 η οποία εκδικάζεται την 1-12-2016.

Εν συνεχεία βρέθηκε άλλος δικαστής που εξέδωσε προσωρινή διαταγή την 18-11-2016 και υποχρέωσε την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών να αναρτήσει προσωρινά το Πρακτικό Συμβιβασμού στο ΓΕΜΗ υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί η αίτηση την 1-12-2016.

Στην δικάσιμο της 1-12-2016 θα ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Επιμελητηρίου Αθηνών και κατά της «ΑΕΠΙ ΑΕ» και άλλα Επιμελήτηρια από την Περιφέρεια της χώρας, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Επαγγελματιών, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών «ΕΝΙΡΣ» και μεμονωμένοι χρήστες, θύματα των πρακτικών της «ΑΕΠΙ ΑΕ».

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ GOOGLE ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Πηγή: bankingnews.gr

Πηγή