Οι Ελληνες διώχνουν τα λεφτά τους από την Ελλάδα!

5-1024x439

Παίρνουν τα λεφτά και σπεύδουν μακριά από τις ελληνικές τράπεζες με κάθε τρόπο! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ:Aπό τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, οι τράπεζες έχουν εκροή περίπου 2–3 δις. ευρώ που προέρχονταν από καταθέσεις που χαρακτηρίζονται ως “νέο χρήμα”, δηλαδή από καταθέσεις που είτε βρίσκονταν στο εξωτερικό είτε κάτω από το στρώμα και επέστρεψαν στις τράπεζες. Σύμφωνα με τραπεζίτες, το 30% του “νέου χρήματος” που είχε μπει στις τράπεζες από το φθινόπωρο του 2016, έχει κάνει “φτερά” από τα τέλη Δεκεμβρίου και κατευθύνεται ξανά σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων εξωτερικού.

Στο μεταξύ ενεργοποιείται το Common Reporting Standard ή Κοινό Πρότυπο Αναφοράς.

Τον ύπνο τους έχουν χάσει περίπου 60 χιλιάδες έλληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, με την ισχύ από την 1 Ιανουαρίου, της αυτόματης «τσιμπίδας» των φορολογικών αρχών. Οι έλληνες καταθέτες εξωτερικού εντάσσονται σε μια τεράστια ομάδα ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που θα είναι διαθέσιμοι για άμεσους φορολογικούς ελέγχους καθώς καταρρίπτεται το άβατο ακόμη και των ελβετικών τραπεζών και των περισσότερων φορολογικών παραδείσων.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται μάλιστα, όχι με ρυθμούς και διαδικασίες που χρονίζουν αλλά σχεδόν αυτόματα αφού θα ισχύσει το λεγόμενο Common Reporting Standard ή Κοινό Πρότυπο Αναφοράς, δηλαδή ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι πολίτες μιας χώρας σε χώρες του εξωτερικού.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών σε δεκάδες χώρες, από το Λουξεμβούργο και την Ελβετία, ως το Μονακό, τον Παναμά, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, συμμετέχουν 54 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και από την 1η Ιανουαρίου 2018, ακόμη 47 χώρες, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο γεωγραφικό φάσμα και σίγουρα όλες τις χώρες που είναι πιθανό να έχει λογαριασμό και άλλα περιουσιακά στοιχεία ένας έλληνας.
Προβλήματα στον ύπνο έχουν προφανώς όσοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την περιουσία εκτός Ελλάδας και δεν έχουν φορολογηθεί, και δεν είναι λίγοι αφού εκτιμάται ότι από τα 50 δισ.ευρώ που «πέταξαν» από τις ελληνικές τράπεζες την περίοδο 2010-2015, πολύ μεγάλο μέρος ήταν αδήλωτα εισοδήματα ενώ και πριν το 2010, ήταν εθνικό σπορ και η φοροδιαφυγή και η μεταφορά κεφαλαίων εκτός της χώρας.
Και αυτή η «συνήθεια» αφορά από επιχειρηματίες που έπαιρναν δάνεια ή αντλούσαν κεφάλαια από το χρηματιστήριο και τα έκαναν καταθέσεις, γιατρούς και δικηγόρους και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και κρατικούς λειτουργούς που έχουν μεγάλες περιουσίες που δεν δικαιολογούνται.
Οι Θεσμοί είναι αρνητικοί σταθερά σε προγράμματα επαναπατρισμού κεφαλαίων που θα έδινε κίνητρα, και αμνηστία, για την επανείσοδο κεφαλαίων με τη λογική ότι ο εντοπισμός χρημάτων που δεν δικαιολογούνται ή προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες θα διευκολυνθεί άμεσα με την παγκόσμια πρωτοβουλία. Ετσι, αντί να επιβληθεί ένας φόρος ακόμη και 50% ή 60%, οι θεσμοί επιδιώκουν σχεδόν να «κατάσχουν» αυτά τα ποσά, επιβάλλοντας μια φορολογία της τάξης του 90%.
Είναι ενδεικτικό ότι η ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων που έχει φέρει η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε ρύθμιση συνολικής περαίωσης σχεδόν όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φορολογούμενων και επιχειρήσεων και έχει μικρή πρακτική αξία αφού οι καταθέτες δεν προσέρχονται για να … δηλωθούν.
Φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν αδήλωτα κεφάλαια και στους οποίους δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στην εφορία για να τα δηλώσουν καθώς όταν βγαίνει η μια δικαστική απόφαση μετά την άλλη που ακυρώνει ελέγχους οι οποίοι έγιναν αναδρομικά έχουν την προσδοκία ότι τελικά οι υποθέσεις τους θα παραγραφούν.
Αντιθέτως, η παγκόσμια προσπάθεια του CRS αποσκοπεί στην δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της μετακίνησης των κεφαλαίων από φορολογικό παράδεισο σε φορολογικό παράδεισο, που έγινε ευκολότερη μάλιστα λόγω της ψηφιακής επανάστασης.
Η πολυεθνική πρωτοβουλία επιδιώκει τον εντοπισμό και υποβολή πληροφοριών στη χώρα της φορολογικής κατοικίας φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία διατηρούν χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς εκτός της χώρας της φορολογικής τους κατοικίας. Ξεκίνησε μάλιστα από τον ΟΟΣΑ μετά από πρωτοβουλία του G20, και έχει περιλάβει και μη χώρες μέλη, αρκετές εκ των οποίων έχουν χαρακτηριστεί φορολογικοί παράδεισοι.
Ο όγκος των πληροφοριών ο οποίος θα αρχίσει να εισρέει στις ελληνικές αρχές, θα είναι τεράστιος και η αξιοποίησή του αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τον ελεγκτικό μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών καθώς υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλο μέρος πληροφοριών να μείνει αναξιοποίητο σε κάποιο συρτάρι.
Από 1η Ιανουαρίου η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά:
– Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, α/κ).
– Καταθετικούς Λογαριασμούς.
– Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.
– Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο Λογαριασμό.
– Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.
Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης) τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού. Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων που μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και αν όχι μέσω αυτοπιστοποίησης.
Τα στοιχεία αυτά, μόλις φθάσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις και θα αποτελέσουν τη βάση για να διεξαχθούν έλεγχοι. Εφόσον προκύπτει ζήτημα από τα στοιχεία που θα έχουν αποσταλεί αυτόματα στο πλαίσιο της διαδικασίας CRS, θα μπορούν να ζητηθούν και αναλυτικά οι κινήσεις του λογαριασμού από την ξένη τράπεζα. Εάν προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στα τραπεζικά στοιχεία και τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος θα καλείται να προσκομίσει αναλυτικά στοιχεία για τα προηγούμενα έτη έτσι ώστε να δικαιολογήσει τα ποσά.
Χώρες που ενεργοποιούν το CRS
Από 1ης Ιανουαρίου 2017 (στοιχεία λογαριασμών 2016):
Ανγκουίλα, Αργεντινή, Μπαρμπάντος, Βέλγιο, Βερμούδες, Βουλγαρία, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νησιά Καϋμάν, Κολομβία, Κροατία, Κουρακάο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Γροιλανδία, Γκέρνσεϊ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ινδία, Ιρλανδία, Νήσος του Μαν, Ιταλία, Τζέρσεϊ, Κορέα, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεξικό, Μονσερά, Ολλανδία, Νιούε, Νορβηγία. Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τουρκς & Κάϊκος, Ηνωμένο Βασίλειο.
Από 1ης Ιανουαρίου 2018 (στοιχεία λογαριασμών 2017):
Αλβανία, Ανδόρα, Αντίγκουα & Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Βραζιλία, Μπρουνέϊ, Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Κίνα, Γκάνα, Γρενάδα, Χόνγκ Κόνγκ, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Λίβανος, Μακάο, Μαλαισία, Νησιά Μάρσαλ, Μονακό, Μαυρίκιος, Νέα Ζηλανδία, Κατάρ, Ρωσία, Σαίντ Κιτς & Νέβις, Σαμόα, Σάντα Λουτσία, Σαίντ Βίνσεντ, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Σαίντ Μάρτεν, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Νήσοι Κουκ, Ναούρου, Παναμά, Βανουάτου, Ουρουγουάη.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ GOOGLE ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


πηγη