Σκάνδαλο μεγατόνων στην Βουλή: Ποιος διορίστηκε με 50.000 ευρώ;

wpid-wp-1472128899589.jpeg

Ποια η χρυσή πρόσληψη στη Βουλή αξίας… 50.0000 ευρώ;

Περισσότερους από 1.400 υπαλλήλους διέθετε την 1η Ιουλίου η Βουλή, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που δηµοσιοποιεί στην «Κοινοβουλευτική ∆ιαφάνεια», αλλά φαίνεται πως δεν επαρκούν για την οµαλή λειτουργία της.

Ετσι, από την 1η Αυγούστου αποφασίστηκε η ανάθεση καθηκόντων «παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών νοµικής φύσης στη ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναµικού και Επιµόρφωσης» σε ιδιώτη δικηγόρο.Το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για αυτές τις υπηρεσίες φτάνει περίπου τα 50.000 ευρώ. Για την ακρίβεια, 39.720 ευρώ και επιπλέον 9.532 ευρώ ΦΠΑ. Αυτό σηµαίνει µηνιάτικο 1.655 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση.

Η αµοιβή θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε µήνα και αφού βεβαιωθεί από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ότι η δικηγόρος θα εκτελεί τις υπηρεσίες που τις ανατέθηκαν, οι οποίες πάντως είναι γενικώς αδιευκρίνιστες, τουλάχιστον στο έγγραφο της ανάθεσης.

Το -µάλλον λογικό- ερώτηµα είναι πώς δεν βρέθηκε ένας από τους πολλούς νοµικούς που διαθέτει προφανώς η Βουλή ανάµεσα στους 1.400 υπαλλήλους της που να µπορεί να αναλάβει το συγκεκριµένο έργο.Κι αυτό γιατί η εθνική µας αντιπροσωπία διαθέτει 570 µόνιµους υπαλλήλους και άλλους 637 µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η µεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και προφανώς κάποιοι από αυτούς θα είναι νοµικοί.

Εκτός κι αν την εξειδίκευση της συγκεκριµένης δικηγόρου δεν είναι τη διαθέτει ούτε ένας από τους υπαλλήλους της Βουλής που έχουν πτυχίο Νοµικής.


Πηγή